۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

امان از این سیاست بی پدر و مادر

ترو تمیز است و سرو وضع مرتبی دارد با ریش آنکادره ی منظم . نگین انگشتری انگشت میانی دست راستش عقیق سرخ درشتی ست براق  که در دست های به غایت سفید و چاقش بیشتر می درخشد و انگشتری با نگین زمرد سبز در دست دیگرش خودنمایی می کند.
تقاضایش مرتبط با ساخت مسجد بزرگی ست با کلی جلال و جبروت. و اول و آخر هر کلمه اش مدعی ست که این کار را فقط در راه خدا می کند و این مسجد فقط برای رضای خداست و اصلا هم هیچ ربطی به سیاست ندارد. و آن قدر در تقبیح سیاست لفاظی می کند که کم مانده باورت بشود چیزی از سیاست بدتر و بی پدرو مادرتر نه تنها در تمام طول تاریخ از آدم تا خاتم که در تمام عرض جغرافیا هم نه بوده و نه هست و نه خواهد بود .

کارش که راه می افتد ، مودبانه تشکر می کند و می رود : دست تان درد نکند ، خیر ببینید. خدا از بزرگی کم تان نکند. الهی دعای رهبر همیشه بدرقه راه تان باشد.  
ارسال یک نظر