۱۳۹۳ تیر ۲۹, یکشنبه

ای کاش !!!!


این تناقض چقدر می تواند خوب یا بد باشد ؟؟؟
ای کاش می شد یکی از آن ته هایِ دلِ این زن برای ما خبر می آورد که بگوید چقدر دوست داشته عکس روی جلد یکی از این مجله ها عکس خودش باشد، و بگوید چقدر ای کاش توی رگ هایش جاری می شود وقتی این گونه این زن ها را به آغوش می کشد !!!
ارسال یک نظر