۱۳۹۳ مرداد ۳, جمعه

صحبت از پژمردن یک برگ نیست *

نه این که دیرزمانی باشد، که در همین روزهای تیره و تارِ دیروز و فرداهای نزدیک، خبر است که تنوره کشان بشارت مرگ می آورد و آوای ناقوسِ هراس طنین می اندازد در دل ها .
نه این که دیرزمانی باشد، که در همین روزهای سیاه و خسته ی امروز است که :
- تعداد کشته های غزه توسط اسرائیل دارد به 1000 می رسد .
- تعداد کشته های عراق توسط داعش در مرز 5000 است .
- تعداد کشته های سوری توسط بشار اسد از 160000 گذشته .
- تعداد کشته های افغانستان توسط طالبان بیش از 60000 بوده .
- تعداد کشته های اکراین توسط شورشی های روس تبار ......
- تعداد کشته های نیجریه توسط بوکرحرام  .....
- تعداد کشته های ......
......
...
.
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق 
گفتگو از مرگ انسانیت است .... 

* شعری از فریدون مشیری 
ارسال یک نظر