۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه

برای آن 10 نفر ......

خاتمی در آخرین سخنرانی دوران ریاست جمهوری در مجلس : فرصت را مغتنم می‌شمارم و از ملت عزیز ایران به خاطر همه‌ی محبت‌های بی‌شائبه و از همه نخبگان و از همه گروه‌های اجتماعی و نهادهای مدنی به خاطر الطاف فراوان، صمیمانه تشكر و خداحافظی می‌كنم و از قصورهای خویش در برابر بزرگی آنان حلیت می‌طلبم
هر که ما را یاد کرد ، ایزد مر او را یاد باد
هر که ما را خوار کرد ، از عمر برخوردار باد
هر که اندر راه ما خاری نکند از دشمنی 
هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد *

ارسال یک نظر