۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه

عروسی ....

جشن عروسی‌ - چالوس دههٔ ۳۰
نکات جالب - تعداد کله قند سر سفره و استحکام بام منزل!
ارسال یک نظر