۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه

تنهای تن ............ها

هرگز حديثِ حاضرِ غایب ، شنــیده‌ای ؟
من در میان جمع و دلم، جای دیگرست...!
                                                    " سعدی" 
ارسال یک نظر