۱۳۹۲ آذر ۱۸, دوشنبه

معامله ی پایاپای !!!

رئیس ستاد اقامه نماز یکی از وزارتخانه هاست . با افتخار از راز موفقیتش می گوید : ما برای این که کارمندان را به خواندن نماز و آموزش احکام دینی ترغیب کنیم جایزه های گرانقدری تعیین کردیم. از جمله اقامت یک هفته ای در ویلاهایی که فقط ویژه ی مدیران رده بالای مان است. ویژه را خیلی غلیظ می گوید و ادامه می دهد : همین که آبدارچی می فهمد با پاسخگویی به چند سوال دینی، می تواند دست زن و بچه اش را بگیرد و بی هیچ هزینه ای برود سفر، تشویق می شود به خواندن احکام و حضور در نماز جماعت. و این گونه بی هیچ اجباری درصد زیادی از پرسنل نمازخوان شده اند و تغییر رویه داده اند در زندگی شان . لبخندی می زند و تاکید می کند : البته بی هیچ اجباری .
و من فکر می کنم به وعده ی آن حوری ها و غلمان هایی که خود ایشان لابد بخاطر دستیابی به آن ها چنین داغ بر پیشانی نهاده و ریش انبوه کرده ، البته بی هیچ اجباری .
بهشت چه جای زیبایی می تواند باشد اگر چنین کاسبان دینی را اذن ورود نباشد . چه جای زیبایی !
ارسال یک نظر