۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

ادعونی استجب لکم ...

دخترش را توی عکس نشان می دهد و با غیض می گوید: ببین با بچه های ما چه می کنند. 
ظاهرا برای بچه های مهدکودک برنامه بازدید گذاشته اند از مسجد محل.
دلم ضعف می رود از دیدن این همه خلوص و این حس ناب معصومیت .
کاش ما آدم بزرگ ها هم می توانستیم این گونه بی غل و غش بخوانیمش و بخواهیمش .
کاش می شد شرمنده اش نبود از این همه ناخالصی درون . 
کاش .....


* راستش یک کم خیانت در امانت کردم ولی دلم نیومد که این فینگیل ها ی در حال دعا را با بقیه به اشتراک نگذارم...
ارسال یک نظر