۱۳۹۲ خرداد ۱۹, یکشنبه

یعنی می شود ؟؟؟

تا دقیقه ی آخرِ مناظره ها را دنبال کرده. از قالیباف رسیده به روحانی . عارف را می پسندد اما معتقد است به درد این گرگ ها نمی خورد، باید برود تدریس اش را بکند. می گوید بر فرض محال هم که رای بیاورد و رئیس جمهور شود، آخرش می شود خاتمی .
با امیدی پنهان در دلِ ناامیدی می پرسد : فکر می کنی به جز جلیلی، هر کدام از این ها بیایند، اوضاع بهتر از زمان احمدی نژاد می شود؟
با ناامیدی پنهان در دلِ امید ، می گویم : فقط وقتی اوضاع بهتر می شود که هر کدام از ما ، از دست احمدی نژادهای درون مان خلاص شویم .
سر تکان می دهد و زیر لب می گوید : یعنی می شود ؟؟؟
ارسال یک نظر