۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

به حق چیزهای ندیده و نشنیده !!!!

می گوید : آقا کرایه ی این مسیر 950 تومان است چرا از همه 1000 تومان می گیرید و بقیه اش را پس نمی دهید؟ این پول حرام است .
راننده ، عصبانی گره به ابرو می اندازد و طلبکارانه می گوید : خانوم چطور وقتی مانتو شش میلیونی می خرید ، چانه نمی زنید و حلال وحرام سرتان نمی شود؟
زن ، شاکی و معترض، چادرش را به دندان می کشد و در را پشت سرش می کوبد.
متعجب از راننده می پرسم : مانتو شش میلیونی دیگر چه صیغه ای ست؟ 
آسمان صورتش آفتابی می شود وبا لبخندی محومی گوید:خانوم،معلومه شما فقط خرم سلطان می بینیدها! 
چرای نپرسیده را، از نگاهم می خواند و ادامه می دهد : دیشب تلویزیون خودمان یک گزارش پخش کرد از مانتوهای 3 تا 6 میلیونی. می گفت سنگ هایی که روی شان کار شده اصل است و از دبی آمده.
خیالم می رود تا خرم سلطانی که مانتوی سنگ دوزی شده ی 6 میلیونی پوشیده با مقنعه ی توردوزی جواهرنشان. و در راهروهای حرمسرا فتنه گرانه جولان می دهد.
                          و با خود فکر می کنم کدام بهتر است ؟ این یا آن ؟؟؟
ارسال یک نظر