۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

در خانه ی جنگ ، اما ....

در خانه ی جنگ ،حتی، پای پیام را می بندند.
                                          بال پیام را می چینند.
                                                  و نگاه پیام را گره می زنند به میله هایی فولادین اسارت.
در خانه ی جنگ، اما، سه زنِ امیدوار،
همچنان ، هنوز،
چشم انتظارِسه پیام نخوانده ای نشسته اند که همین روزها می رسد. 
                                                                که حتما خواهد رسید.
در خانه ی جنگ ، اما ..................؟؟؟؟
ارسال یک نظر