۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه

مرز.... انسان .....

دو کشور بلژیک و هلند در داخل شهری به نام Baarle Nassau دارای مرز مشترکی به شکل زیر هستند!
به امید آن روزی که همه انسانها فارغ از مرزها و فارغ از رنگ و نژاد باهم زندگی صلح آمیز داشته باشند.

آنها فکر می کردند همه کسانی که به خارج می روند و در کشورهای متمدن زندگی می کنند؛ الزاما روشنفکر و انسان و باشعور هستند! و حالا به این نتیجه رسیده اند که مرزها؛ تنها جنگ و پرچم می آفرینند نه انسان. انسان شدن به مرز و پرچم و جغرافیا و خاک ارتباطی ندارد. انسان شدن قلبی می خواهد به لطافت اطلسی هایی که در باغچه ی شب عید باز می شود و غیرتی که با عرق هزار رنج برای یک کف دست نان تازه به دست می آید و خیلی چیزهای دیگر...

"جمعه های بارانی" 
ناهید کبیری   
ارسال یک نظر