۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

الگویی به نام هیلاری نازنین ....


مشاور امور زنانِ شرکت در جلسه ای تحت عنوان عفاف و حجاب رو به خانم ها کرده و تقریبا با داد و بیداد اعتراض می کند که این دیگر چه وضعی است و چرا این طور لباس می پوشید و هیچ رعایت نمی کنید و اگر بازرس از وزات خانه بیاید چه خواهد گفت و .......
بعد از این که یکی دو نفر بلند می شوند و با صدای نسبتا بلند پاسخش را می دهند ، با لحنی ملایم تر می گوید : بابا اگر این طور رفتار کنید ، ممکن است حراست مجبور شود یک نفر را بنشاند دَمِ در برای کنترل و این اصلا خوب نیست و توهین به شخصیت شماست و ......

نفر سوم و چهارم که شروع می کنند به صحبت از باب اعتراض، از درِ دوستی درآمده و ناصحانه سخن سر می دهد که ، دخترکان نازنین من،  آخر این جور که نمی شود، شما مانتوی  کوتاه بپوشید و روی ناخن هاتان لاک بزنید و نقاشی کنید و هفت قلم آرایش داشته باشید. محل کار که جای این کارها نیست ، هر جایی قانون خودش را دارد . باید قوانین و ضوابطش رعایت شود و ......

یعد از دو ساعت قصه گفتن و آسمان ریسمان بافتن و استدلال آوردن و آیه خواندن و حدیث سردادن، آخرِ سر با استیصال تمام ، برگشته می گوید: بابا، به خدا، خانم کلینتون هم وقتی می رود سر کار، تاپ و شلوارک نمی پوشد ، کت با دامن یا شلوار می پوشد.
ارسال یک نظر