۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

سی اُم خردادها...

پرسید : 30 خرداد تو را یاد چه چیزی می اندازد؟
عصبانی گفتم :خفه خون ، حُنّاق ، درد ِ بی درمان ، مصیبت ، مرگ.
معصومانه گفت : من که چیزی نگفتم ، چرا فحش می دهی ؟
                اما ..... ، من که فحش نداده بودم !!!
ارسال یک نظر