۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

دیروز یا فردا ؟؟؟

شما نمی دانید 
                چه کسی
                           کلید خوشبختی این شهر را
                                                           کجای تاریخ
                                                                             گم کرده است ؟
ارسال یک نظر