۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

ناگفتنی ها ....

چه ها باید گفت که ناگفتن بهتر است . 
                                               همین ......
ارسال یک نظر