۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

آقای خزعلی عزیز ، آیا با یک گل* بهار می شود ؟؟؟

در راستای پیشنهاد آقای دکتر مهدی خزعلی به شرکت در دور دوم انتخابات و رای به آقای دکترعلی مطهری ، به عنوان انتخاب گزینه ی بد از بدتر ، تنها می توان یک سوال از محضر مبارک ایشان پرسید : آقای خزعلی عزیز ، مگر دیگر بدتر از این هم می شود ؟؟؟

* به فرض محال که آقای علی مطهری گل بی عیب باشد وهیچ خاری نیز بر پیکر مبارک شان نروییده باشد و هیچ سمی نیز وجود لطیف شان را مسموم نفرموده باشد وهیچ هراسی نیز از حق خواهی و حق جویی در دل بزرگ شان راه نیافته باشد و هیچ سخن گزاف و اندیشه ی مذمومی نیز تاکنون از خود بروز نداده باشد و هیچ ...وهیچ .... و هیچ .....و هیچ .
آیا ایشان در صورت حضور در مجلس عظیم الشان و در راسِ امورِ این روزها به اعتبار رای مردم ، تضمین می فرمایند که پس از تشکیل مجلس جدید ، در مقابل اولین حکم حکومتی در خصوص فلان موضوع و توقف استیضاح بهمان وزیر بنا به دستور و اطاعت بلامنازع به کش ندادن برخی مسائل و گردن نهادن به فلان امر ابلاغ شده در خصوص بهمان موضوع ملی ، نه به حرمت رای مردم و اعتمادی که به ایشان نموده اند ، بل به حرمت ریش تک و توک سپید همین آقای دکتر مهدی خزعلی یار گرمابه و گلستان شان ، ایستادگی بفرمایند؟؟؟؟

ارسال یک نظر