۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

همه ی چیزهای خوب ِ دنیا.....

در جایی می خوانم :
"در بناهای بزرگ دنیا مانند دیوار چین و اهرام سه گانه ی مصر کتیبه هایی یافت شده که مصداق این عبارات در آن حکاکی شده است: " اگر برده ای در هنگام کار آسیب دید او را گردن بزنید."
ولی در تخت جمشید ، در کتیبه های کشف شده نوشته شده است : " اگر کارگری (فرق واژه ی کارگر با برده بسیار است) در هنگام کار در این بنا آسیب دید ، حکومت وظیفه دارد تا پایان عمر وسایل امرار معاش ِ زندگی او را بدون هیچ منت و چشم داشتی پرداخت کند."

چقدر دلم می خواهد این نوشته را باور کنم حتی اگر هیچ سند و مدرکی برای اثباتش ارائه نشده باشد و استناد به هیچ منبع موثقی هم برای صحت و سقم اش نشده باشد.

چرا این روزها این قدر دل مان می خواهد همه ی چیزهای خوبِ دنیا مال ما باشد. چرا .......؟؟؟

ارسال یک نظر