۱۳۹۱ فروردین ۲۸, دوشنبه

چینی های عزیز ، تولید ملی تان مبارک باد....


شرکت ، یک گروه عریض و طویل پانزده نفره را دیروز با سلام صلوات فرستاد چین برای یک سفر ده روزه جهت خرید تجهیزاتی که تا همین دو سال پیش کارخانه های خودمان تولید می کردند و کاملا هم خودکفا بودیم و هیچ مشکلی هم در کارآیی این تجهیزات ساخت داخل وجود نداشت
می گویم : چرا باید مبلغ کلانی بابت هزینه سفر ، بلیط ، حق ماموریت وهزار چیز دیگر پرداخت شود تا تجهیزاتی را که خودمان داریم از چینی ها بخریم . مگر نمی شود با این پول ها همین کارخانه های موجود را مجهزتر کرد که هم اشتغال زایی برای جوانان تحصیلکرده ی بیکار کشور کرده باشیم  و آمار دولت کمی واقعی تر بالا برود و هم اقتصاد ورشکسته سرو سامانی یابد.
می گوید :  اگر هم تا حالا می شد ، دیگر نمی شود ، و در مقابل نگاه پرسانِ متعجب من ، می گوید : مگر نمی دانی امسال ، سالِ حمایت از تولید ملی است !!!!
ارسال یک نظر