۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

مسئولین آینده .....

عصبانی سرش را می چرخاند سمت من و می گوید: یادت هست دادگاه متهمین انتخابات 88 را، دوربین از جهات مختلف زوم می کرد روی صورت بهزاد نبوی و احمد زیدآبادی و عبدالله رمضان زاده و مصطفی تاجزاده، که کاملا هم از حال و روزشان پیدا بود درچند روز گذشته اش چه بلایی سرشان آورده اند و چطور تحت فشار بوده اند و اسامی شان را هم قاضی صلواتی با اسم کوچک و نام خانوادگی ونام پدر و جد وآباد می گفت. حالا چه شده که این مفسدین فی الارض اختلاس گر باید صورت شان شطرنجی شود و اسم شان هم برود جزو لیست اسرارمگو؟ 
از صدای عصبانی پدرش ، از اتاق می آید بیرون و با پوزخند می گوید: پدر، شما خودتان را ناراحت نکنید.
آن ها که قرار نبود بعد ها کاره ای بشوند ، حالا به فرض ناممکن آبروی شان هم می رفت که اتفاقی نمی افتاد.
این ها قرار است چند روز دیگر در این کشور وکیل و وزیر و شاید هم رئیس جمهور بشوند!!!! 

ارسال یک نظر