۱۳۹۰ بهمن ۱۹, چهارشنبه

متاسفیم .....

عاشق سورپرایز شدنم .
غافلگیری را دوست دارم .
دلم برای اتفاقات ناگهانی می تپد.
صفحه را که بازمی کنم، نوشته ، روی آدرس زیر کلیک کنید و نامتان را وارد کنید تا با بزرگترین سورپرایز عمرتان مواجه گردید.
بی درنگ ، لینک صفحه را کلیک می کنم و تند وتند نامم را تایپ می کنم .
زمان انتظاربی انتها با این اینترنت لاکپشتی بالاخره به سر می رسد وصفحه ای ظاهرمی شود بایک جمله ی  انگلیسی با این مضمون:
متاسفیم که نمی توانیم  برای کشور شما ، این خدمات را ارائه دهیم .
ننوشته :
شما جنگ طلبید و دنبال تولید سلاح اتمی برای نابودی جهان هستید.
شما رهبران دیروزتان را دربند می کنید ومسئولین امروزتان را از میان بی لیاقت ترین آدم ها برمی گزینید.
شما به هم وطنان خودتان هم رحم نمی کنید و آن ها را وحشیانه سرکوب می کنید.
شما قدر جوانان تان را نمی دانید و آن ها را برای تمام سال های جوانی شان، پشت  میله ها حبس می کنید.
شما زنان تان را حتی از آفتاب می پوشانید و آن ها را از تمام حقوق اجتماعی شان محروم می کنید.
شما قلم خبرنگاران تان را می شکنید و آن ها را برای تمام عمر از نوشتن منع می کنید. 
شما هنرمندان تان را به بند می کشید و خانه شان را بر سرشان خراب می کنید.
شما جزو وحوش به حساب می آیید و از حقوق بشر هیچ حالی تان نیست .
شما بدبخت های عقب مانده هستید.
شما تروریست اید.
شما خرابکارید.
شما بنیادگرایان  تندرو هستید.
شما بی منطق و حساب و کتاب کار می کنید.
شما جزو اراذل و اوباش جهانی به حساب می آیید.
شما ......
              شما......
                            شما.....
چشم هایم سیاهی می رود و اتاق دور سرم می چرخد.
هیچ کدام این ها را ننوشته ، فقط نوشته :
متاسفیم که نمی توانیم  برای کشور شما ، این خدمات را ارائه دهیم .
متاسفیم .........
ارسال یک نظر