۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

سهم او از یلدا......

آهای میوه فروش هایی که از ساعت نه و ده شب به بعد ، هندوانه های یلدایی گران قیمت تان باد می کند روی دست های مبارکتان ، تو را به جان هرکه دوستش دارید همه را بارکنید ببرید سر چهارراه ها و بدهید به دختربچه ها و پسرک های گلفروش و اسپند دودکن. 
به ابوالفضل ، ثوابش پیشِ خدا از قیمه ی نذری امام حسین هم بیشتر است. باور کنید.... 
آهای آدم هایی که میوه فروش های سرکوچه تان بی معرفتند و دندان گِرد ، شما که نیستید.
یادتان باشد خیلی از آن بچه ها هنوز نمی دانند که امشب برای همه ، شب یلداست و هندوانه و انار و آجیل دارد. و فرق می کند با هر شبِ آنها ، که حکایت یلداست . یادمان باشد.....
ارسال یک نظر