۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

آیا دربرهوت بیکاری و گرسنگی ، دیگر یک لنگه کفش ،غنیمت نیست؟

یادتان هست وقتی به طرف آقای جورج بوش ، رئیس جمهور وقت آمریکا ، لنگه کفشی پرتاب شد آن هم از طرف یک خارجی ، همین صدا و سیمای خودمان، درچند بخش خبری و درهرکدام چند بار این صحنه را نمایش داد ؟ 
هیچ می دانید رسم پرتاب کفش به نشانه ی اعتراض، در فرهنگ اعراب رایج است  و ما ایرانی ها در هیچ زمان و دوره ای به نشانه ی اعتراض ، کفش سمت کسی پرتاب نمی کرده ایم ؟ 
آیا می توان نتیجه گرفت که این صدا و سیما ، چقدر می تواند در ترویج فرهنگ بیگانگان موثر باشد ؟
آیا می توان نتیجه گرفت که این صدا و سیما، فقط پرتاب کفش توسط خارجی ها به خارجی های دیگر را مهم می داند و پوشش خبری می دهد، وگرنه پرتاب کفش از طرف یک هموطن به یک رئیس ، نه تنها ارزش خبری ندارد که اصلا قابل عرض هم نیست ؟ 
آیا می توان نتیجه گرفت که استعداد ما ایرانی ها در یادگیری آداب خارجیان ، چقدر زیاد است ؟
آیا آن مرد ، وقتی این کار را می کرد ، هیچ  یاد عملکرد آن روزهای آقای بوش بود یا  فقط  وعده های توخالی همه روزه ی آقای احمدی نژاد ، صبرش را به سر و جانش را به لب ، رسانده بوده ؟
کدامیک ؟؟؟؟
ارسال یک نظر