۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

سیلی ِفقر ......

آهای میوه فروش هایی که این روزها مرتب با آدم هایی روبرو می شوید که برای خریدن یکی دو کیلو میوه ی درهم و ته جعبه ای،  پول کم می آورند و با شرمندگی می گویند : آقا، از سرش کم کن . قبل ازاینکه با دل های گنده و دست های زمخت تان ، سر کیسه های میوه را شل کنید و ته کیسه، چهار دانه نارنگی یا سیب ریز و پلاسیده باقی بگذارید، لطف کنید یک نگاه به مشتری پشت سَری اش بیندازید، شاید بخواهد با ایما و اشاره ، به شما بفهماند که بقیه پول میوه ها ی آن بنده ی خدا را او پرداخت می کند. از دانه دانه میوه هایی که با شوق و ذوق و دست و دل ِلرزان ، ریخته توی کیسه ی پلاستیکی تا ببرد برای بچه هایش، کم نکنید لطفا ......
آهای آدم هایی که نفر بعدی این آدم ها در صف صندوق هستید، کمی بیشتر حواس تان به دور و بری هایتان باشد لطفا، این روزها، سیلی ِفقر بدجوری چهره ها را گلگون کرده از شرم .
ارسال یک نظر