۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

درد....


 امسال به کلاس اول رفته و در این یک ماه و یک هفته ای که از شروع سال گذشته ، حروف "الف" و" م" و" د" و" ر" و" ب"  را  یاد گرفته .
گفته : مامان ، معلم مان گفته مادرتان چند تا سرمشق بدهد ، از هر کدام یک خط  بنویسید.
مادرش می گوید ، گفتم  : بادام . یک خط نوشت .
گفتم  : آداب ، یک خط نوشت .
گفتم  : درد ، تمام صفحه را پرکرد از درد.
آخر دخترک از دو سالگی دچار رماتیسم مفصلی حاد است.
ارسال یک نظر