۱۳۹۰ مهر ۱۹, سه‌شنبه

قحطی ..ببخشید ...تحریم زدگان ِ... ؟؟؟

 رفته ایم سفر آن سوی آب ، روز سوم، تور برای مان تدارک گردش یک روزه و خرید دیده ، یک سوم مسافرها ایرانی و بقیه از ممالک دیگرند. وقتی از ماشین پیاده مان کرده اند ما ایرانی ها دویده ایم داروخانه برای خرید نخ دندان Oral B و شامپوی Head &Shoulders و تیغ Gillette . همسفرهای خارجی مان طوری نگاه مان می کنند که گویی ایرانی ها همه شان یک مشت آدم های نَدید بَدیدِ دندان پوسیده ی مستعدِ کچلیِ  پُر ریش و پشم اند. اما نمی دانند که ما اصلا با هیچ نوع تحریمی مشکل نداریم ، مگر شما دارید ؟؟؟؟   
ارسال یک نظر