۱۳۹۰ مهر ۱۷, یکشنبه

می شود؟؟؟؟

وقتی صحبت از تنهایی و بی کسی باشد ، یا تصویر یک پسر جوان پریشان حال با موهایی بلند و ژولیده که تکیه زده بر یک دیوار نیمه مخروبه، می نشیند در ذهن یا نگاه نگران یک دخترک افسرده به دود سیگار نیمه تمامش در دست. 
هیچ کس حتی فکرش را هم نمی کند که می شود یک سگ تنها هم پای در راهی بی پایان بگذارد. راستی ، می شود؟؟؟؟
ارسال یک نظر