۱۳۹۰ مهر ۱۲, سه‌شنبه

سرِجای هر کس کجاست ؟؟؟

در راستای اختلاس 3000 میلیارد تومانی و کِش وواکِش های این چند روزه ، که ظاهرا قرار شده دیگر کش نیاید که ممکن است پاره شود یا پاره کند، آقای پورمحمدی،رئیس سازمان بازرسی کل کشور فرموده اند: متخلفان سرِجای خود بنشینند وازمردم عذرخواهی کنند.(+)
من فقط می خواهم یک چیز را بدانم و آن اینکه مگر چیزی به نام عذرخواهی هم در فرهنگ لغات ما می گنجد و معنایی دارد؟
آقای پورمحمدی عزیز، آیا کسانی که درپاسخ به اعتراض سکوت راهپیمایان 3 میلیونی روز 25 خرداد 88 ، آتش به روی جوانان بی سلاح شهر گشودند و بال و پرشکستند وبا خون سرخ مقدس آن ها سنگفرش خیابان آزادی را برای بارها و بارها متبرک کردند، هرگز سر جای شان نشستند وعذرخواهی کردند که متخلفان این چنین کنند؟
آقای پورمحمدی گرامی، آیا آن آقای خیلی رئیس که در میدان ولیعصر با ادعای سادات بودن مادرش ، شال سبز به گردن آویخت و پُز رای آنانی که رای شان را دزدیده بود وخس وخاشاک شان نامیده بود، را داد ، بعد از افتضاحاتی که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هزار انحلال دیگر، در مدیریت جزء و کلان این کشور به بار آورد، سرجایش نشست و از مردم عذر خواست که اینان چنین کنند؟
آقای پورمحمدی نازنین، آیا گرگ های خونخوار جنایات کهریزک که جوانان بی گناه را به جرم حق خواهی تکه پاره کردند و کک شان هم نگزید وآن مسببین پرت شدن مردم از روی پل عابر پیاده و له شدن جوانان بی گناه زیرِچرخ های ماشین نیروی انتظامی در روزعاشورا به سرپرستی سردار رادان، که فیلم ها و اسناد و مدارکش هم موجود است، سرجای شان نشستند واز مردم عذرخواهی کردند که اینان چنین کنند؟
آقای پورمحمدی محترم، آیا شلیک کنندگان تیرهای ناغافل که هر از چندی سینه ی جوانی را می شکافند که بعدها ادعای بسیجی بودنش تیترِ یک روزنامه ها گردد، هرگز سرِجای خود نشستند واز مردم عذرخواهی کردند که اینان چنین کنند؟
آقای پورمحمدی، آقای پورمحمدی، آیا آن متصدیان قوه محترم قضائیه که، جوانان این مرزوبوم را پشت دیوارهای بلند و درهای بسته حبس کرده اند و تنها به جرم آزاد اندیشی ، سال های جوانی و عمرگران بارشان را در سلول های انفرادی تیره و تار به باد فنا می دهند، و با وجود حصرآقایان موسوی و کروبی وهمسران گرامی شان به جرم آزادیخواهی، ادعای عدالت شان آن چنان لرزه براندام ذوالفقار علی می اندازد که دو شقه اش می کند لابد از حیرت این همه وقاحت، هرگز سرِجای شان نشسته اند وعذری از مردم خواسته اند که اینان چنین کنند؟
آقای پورمحمدی خیلی خیلی عزیزوگرامی وخوب ونازنین ومحترم ، راه دور چرا برویم، آیا خود شما بعنوان یک مسئول حکومتی بعد از سال ها ریاست و وکالت و وزارت و.... ، هرگز حتی برای یک ثانیه با خود اندیشیده اید که شاید پای شما هم در گوشه ای از این همه ظلم و خیانت و جنایت و بی عدالتی که در این سال ها بر مردم ایران رفته است و بهتر است خوش باورانه فکر کنیم که شما فقط نظاره گرش بوده اید و نه هیچ چیز دیگر، گیر باشد وآیا هرگز خواسته اید لااقل نه برای رضای خلق که برای روز آخرت خود و رضای خدا هم که شده سر جای خود بنشینید و از مردم عذرخواهی کنید؟ 
آیا هرگز به این مسئله فکر کرده اید که شما هم در برابر این مردم، مسئولید ؟؟؟؟؟
ارسال یک نظر