۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبه

اقدام علیه ......

خرداد 88 که کوله بار پر ازامید و شوق ودرد و خون و جنازه اش را برداشت و رفت ،
اول، گفتن الله اکبر سر پشت بام ها شد اقدام علیه امنیت ملی .
دوم ، خواندن دعای کمیل شد اقدام علیه امنیت ملی .
سوم ، شرکت  در راهپیمایی روز قدس شد اقدام علیه امنیت ملی .
چهارم ، برگزاری مراسم عزاداری امام حسین در تکایا شد اقدام علیه امنیت ملی .
پنجم ، شرکت در مراسم تشییع جنازه شد اقدام علیه امنیت ملی .
ششم ، عزاداری روز عاشورا ، شد خیلی اقدام علیه خیلی امنیت ملی .
هفتم ، شرکت در راهپیمایی 22 بهمن شد اقدام علیه امنیت ملی .
هشتم ، برگزاری مراسم چهارشنبه سوری شد اقدام علیه امنیت ملی .
نهم ، چیدن سفره هفت سین سبز شد اقدام علیه امنیت ملی .
دهم ، رفتن به سیزده بدر شد اقدام علیه امنیت ملی .
...................
.............................
........................................
بعدترها، حمایت از مردم کشورهای عربی مصر و لیبی در مبارزه با دیکتاتورهای شان در روز 25 بهمن شد اقدام علیه امنیت ملی.
و همین طور این داستان ادامه یافت و ادامه یافت تا رسیدیم به امروز که حالا ، آب بازی در پارک آب و آتش می شود اقدام علیه امنیت ملی .
خدا می داند که بعدتر ها چه چیزها که خواهد شد اقدام علیه امنیت ملی .
این امنیت ملی عجب اعجوبه ای است که دایره ی مخالفانش از خس و خاشاک الله اکبرگو شروع  می شود و می رسد به خس و خاشاک آب پاش.عجب اعجوبه ای !!!
......................
پ ن : اما خودمانیم ، به خطر افتادن امنیت ملی با اعمال شنیع و فجیع و رذیل آب پاشی در پارک آب و آتش ، چیزی شبیه تف سر بالاست که بعد از سه ماه تلاش وتقلای نیروی محترم انتظامی برای مبارزه با مفاسد اخلاقی و بی حجابی و ادعای برقراری امنیت اجتماعی و ارائه آمارهای ریز و کلان دروغ از کاهش هر چه مفسده است ، یک شبه می زند کاسه ، کوزه ی هر چه ادعاست را بر زمین و صدای شکستنش می رود تا هفت آسمان . سوختن هم دارد ، آن هم تا کجاها. 
ارسال یک نظر