۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

چه کسی پاشید این بذر خشونت را ؟؟؟؟

این متن و این عکس آن قدر تکان دهنده بود که نتوانستم از کنارش به راحتی بگذرم تنها با آهی بلند وبغضی فروخورده ودستی لرزان ودلی افسرده و اشکی غلتان . 
باشد که دیگر نبینیم و نخوانیم و ننویسیم و لینک ندهیم این چنین خبرهایی را وباشد که دیگر نباشد این چنین جنایت هایی . که هر کودکی که این چنین رخت برمیبندد از باغ زندگی، همچون پر پروازی است که جدا می شود از بال پرنده ای شناور دراوج آبی ها، که می لرزد ومی پیچید ومی تابد ومی رقصد وفرو می افتد در گودال تباهی آدمیت در این سال ها وماه ها وروزها وساعت ها ودقیقه ها و ثانیه های بی کسی وتنهایی انسان . 
پارسا کشته شد به همین راحتی! پارسا را نه قاتلان بالفطره حرفه ای که مادرش کشت که برایش شهوت و درغلطیدن با مرد مورد علاقه اش مهمتر از حیات پارسا بود. پارسا را مادرش کشت و من و تویی که در برابر این همه کودک آزاری و پاشیده شدن بذر خشونت ساکتیم.
پدر بزرگش می گوید: بیمارستان جنازه را تحویلمان نمی داد چون پول نداشتیم!
پدر بزرگش می گوید: جسد پارسا را به پزشکی قانونی داده اند تا ببینند مادرش او را چگونه کتک زده است که مرگ مغزی شده!
مادرش می گوید: پارسا را من نکشتم! فاسقم کشت!
پارسا مرد! به همان راحتی که باربد مرد! به همان راحتی که نمایندگان نامحترم مجلس از تصویب قانون منع کودک آزاری خودداری می کنند! به همان راحتی که آدمها را در برابر چشمان مردم مشتاق! اعدام می کنند! به همان راحتی که مادرش را فردا آزاد می کنند! چون می تواند به هر کوفتی که شده وثیقه و ودیعه و دیه جور کند! به همین راحتی که تو این خبر را می خوانی و از کنارش می گذری!
پارسا کشته شد! پارسا را مادرش کشت!
روزی که پارسا مرد ، خبرگزاریها نوشتند« كودك چهارساله‌اي كه قرباني كودك‌آزاري مادر و مرد مورد علاقه‌اش شده بود، به علت " خونريزيي مغزي " مرد! »
به همین راحتی!
.........................
پ ن : بیایید محکوم کنیم چنین خشونت هایی را و موی دماغ آنانی شویم که بی تفاوت می گذرند از کنار این فجایع شوم و موجی ایجاد کنیم در فضای مجازی برای پاسداشت کودکانی که اینچنین معصومانه زجر می کشند و روزی هزار بار می میرند تا برسند به پایان انتظاری که آه آرامش بفشارد قلب کوچکشان را وچنین مظلومانه ببندند چشمانشان را ودردل بخندند به معنای استهزاء آمیز انسان هایی که نام مقدس ما باشد.
ارسال یک نظر