۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

تکلیف پول ملی هم روشن شد ......

بلند بلند می خوانم : نظرخواهی از مردم برای واحد جدید پول ملی شروع شده .(+) هیئت دولت در جلسه اخیر خود ضمن تائید حذف چهار صفر از پول ملی، با درنظر گرفتن واحد پول فرعی در کنار واحد پول اصلی موافقت کرده است.(+)
می گوید : خب ، پیشنهاد تو چیه ؟
پسرک می پرد وسط حرفمان و می گوید : من بگم ؟
با سر نشان می دهیم که بگوید .
می گوید : تومان جدید و آدامس خرسی .
وقتی دهان باز از تعجب هر دومان را می بیند می خندد و می گوید : خب ، تومان جدید مثل یِنی لیر ترک ها که لیر جدید را جای لیر قدیم شان گذاشتند وحالا دیگر YTL دارند به جای TL و......
هم زمان می پریم وسط حرفش که خَب : آدامس خرسی مثل کجا ؟
با شیطنت می گوید : مثل همین جا، آخه چند وقت ِ که آقا رضا، سوپری سر کوچه به جای صد تومانی ِ بقیه پول من ، یک آدامس خرسی می دهد.
فکرشو بکنید واحد پول ملی بشود آدامس خرسی . آنوقت یک دلار را با چند تا آدامس خرسی می شود change کرد؟؟؟
ارسال یک نظر