۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

وظیفه اخلاقی ، قانونی ، ملی ؟؟؟؟؟؟؟

در خبرها آمده است : "احمدی نژاد در حاشيه‌ي جلسه‌ هيات دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه شما چندي پيش موضع سكوت را در برابر مطالبي كه عليه دولت مطرح مي‌شود، در پيش گرفته بوديد و آن را در مصاحبه‌ مطبوعاتي خود مطرح كرديد و آيا اين موضع هم‌چنان ادامه دارد؟ گفت : ما موضع‌مان سكوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌هاي گوناگون همكاران ما را در كابينه متهم كنند. وظيفه‌ي اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه بايستم و از همكاران خودم در كابينه دفاع كنم.
ایشان گفت : در واقع كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه‌ي قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.(+)" 


1-      کابینه را چه کسانی تشکیل می دهند ؟
الف – احمدی نژاد ، مشایی ، بقایی
ب – بقایی ، احمدی نژاد ، مشایی
ج – مشایی ، بقایی، احمدی نژاد
د- هر سه مورد بالا.
2-      سکوت یعنی چه ؟
الف–سکوت یعنی آقابه ماچه که،در انتخابات برگزار شده، رای های شمرده شده با رای های داده شده تومنی صنار توفیرمی کند وخون ندای معترض فرش می کند امیرآباد را ومغزسهراب وکیانوش می پاشد برزمین وفریاد آزادیخواهی شان می لرزاند ستون های برج آزادی را وحیثیت محسن وامیر می ریزد وبی آبرو می کند سوله های کهریزک را و سلول های اوین می شود مسلخ مظلوم ومیروشیخ می شوند محبوس خانه ی ظلم.
ب- سکوت یعنی به ماچه که،گرانی دوتا می کند پشت مردم درمانده را وبیکاری چون عرقی ازشرم می نشیند بر جبین پرچین وچروک زحمتکشان دردمندوتن فروشی دخترکان نازک تن می شودکلاه سربلندی پدران باغیرت مغروق درغم نان واعتیاد پسرکان نازک خیال می شود بلای جان مادران رنج دیده ی بی چاره و بی پناه .
ج – سکوت یعنی ، به ما چه، تا آن جایی که هیچ دردی هیچ ردی از خود به جا نگذارد در دل قرص و بی عار ما وهیچ هراسی هیچ شکافی نیندازد در عزم جزم ما،در خوردن ها وبردن هاو ویران کردن ها وخرابی ببار آوردن ها وتاراج وچپاول وغارت این مرزوبوم وبه ما همه چه،وقتی پای ما درمیان باشد و دُم اطرافیان ما زیر دست و پا.
د- هر سه مورد بالا.
3-      وظیفه ی قانونی یک رئیس جمهور چیست و چه زمانی باید به انجام آن اهتمام ورزد؟
الف – وظیفه ی قانونی یعنی هروقت کسی پا روی دُم اعضای کابینه بگذارد،که با توجه به پاسخ سوال شماره 1 شامل احمدی نژاد ، مشایی و بقایی می شود و بقیه هم کشک هستند ودوغ واصلا هم غلط می کنند که دُم دراز کنند که کسی پا روی شان بگذاردوتازه اگر هم کردندخودمان قیچی اش می کنیم،رئیس جمهور باید به آن عمل کند و همه چیز را به مردم بگوید.
ب- وظیفه ی قانونی یعنی هر وقت کسی پا روی دُم مردم که در راستای توهم و به ادعای خودشان،حداقل سی و پنج میلیون شان به همین آقا رای داده اند بگذارد و حق آن ها را ضایع کند و پدرشان را دربیاورد و اشکشان را خون کند و دلشان را دریای شور آّباد،به کسی مربوط نیست و لابد لیاقت شان بوده و هیچ اهمیتی هم ندارد که همه چیز را بدانند یا ندانند و اصلا مردم چه کاره اند و اصلا تو چی می گی و اصلا به تو چه و اصلا .........
ج – وظیفه ی قانونی یعنی ،اگر،اما ،مگر،شاید ،لابد ،برای اینکه ،به شرطی که ،مصلحت این است که و ......
د- همه موارد بالا.
4-       وظیفه ی اخلاقی،قانونی،ملی،یعنی چه ؟
الف- اخلاق ! ها ها ها
ب- قانون ! ها ها ها ها
ج – ملی ! هاها ها ها ها
د – همه موارد بالا، هاها هاهاهاهاهاهاهاهاها......
ارسال یک نظر