۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

تصورش رو بکُن ........

 پرده هایی که برای اتاق کارمندان آورده اند با پرده های اتاق مدیران فرق می کند. آقای نصاب می گوید: این ها متری هجده هزار تومان است و آن ها متری سی هزار تومان.
همکارم می گوید : خوبه که انقلاب شده ، اگر زمان شاه بود چه کار می کردند؟
آقای نصاب با خونسردی می گوید : هیچ کار، آن موقع که دیگر پرده لازم نبود، روی پشت بام برای تان صندلی می گذاشتند حمام آفتاب بگیرید.
ارسال یک نظر