۱۳۹۰ تیر ۷, سه‌شنبه

امان از این همه اعتبار....

برای پوشش خبری برگزاری یک جشنواره ی فرهنگی ، دعوت شده است به نشست مطبوعاتی.
هنگام ورود کارت معتبر خواسته اند. کارت خبرنگاری اش را داده ، گفته اند : نه ، این که معتبر نیست، یا کارت ملی یا گواهینامه. 
ارسال یک نظر