۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

هشتاد و هفت سال به دنبال آدم بودن ......

 استاد فرشچیان از سعدی خواند واز مقام ومنزلت هنروهنرمند.از عزت الله انتظامی گفت ومردی که هنرش بی همتاست .
رخشان بنی اعتماد با همان شال بلند سبزش، از عزت سینماوهنرو فرهنگ این مرزوبوم گفت ومردی که عزت یافت نه برای اینکه در این سال ها، خیلی کارها کرد، که برای اینکه خیلی کارها نکرد ونه برای اینکه در خیلی جاها حاضر شد که برای اینکه در خیلی جاها حاضر نشد ونه برای اینکه مناصب بزرگ پذیرفت که برای اینکه هرگز بنده ی زر و زوروتزویر نشد.
حسین پاکدل از درد گفت و ازمرد گفت واز انسان .ازعزتی که هشتاد وهفت سال به دنبال آدم بود. واز شیخ با چراغی که از دیوو دد ملول بود وانسانش آرزو. ازعزتی گفت که گنجینه بود واعتبار. از عزتی گفت که فریادرس اهل هنربود وتکیه گاه تازه ازراه رسیده های بی پشت و پناه. ازگرسنگان آبرو گفت وعزتی که غمخوار آنها شد وآبروی شان خرید. از قیصرخواند وازدردهای پنهان وزخم های کهنه. وآخر سراز رحم گفت و مروت که این روزها چون کیمیایی نایاب است  واز عشق گفت ومهربانی که این روزها گمشده است . وگفت که این روزها حال ما اصلا خوب نیست. اصلا اصلا خوب نیست. که اگر گاهی صورتی هم با سیلی سرخ می کرد هنرمند، امروز حتی حالش آنقدر خوب نیست که دست بلند کند و بنوازد بر گونه به نیت سرخ شدن .
ودر انتها، آقای بازیگر، عزت سینما و تئاترایران، از قدرشناسی هنرمند در زمان حیات گفت و ازعلی حاتمی هایی گفت که نمرده اند وزنده اند وبه جای مراسم یادبود باید برایشان سالروز تولد برگزار کرد.از تولدهای نداشته اش در طول این سال ها گفت و از مادری که درزمان رضاخان یک شناسنامه 1303 برایش گرفته است و بس. از مهربانی گفت و از آرزوهایش، که همه به هم رحم کنیم تا این روزها نیز بگذرد.
امروز جشن تولدی به مناسبت سالروزهشتاد وهفت سالگی عزت الله انتظامی در تالار وحدت برپا بود و جز رخشان که به صراحت گفت تمام ناگفتنی ها را ، همه به کنایه از حال بد این روزها سخن گفتند. 
این روزها ما حتی در جشن ها و شادی ها هم عزاداریم .
..........................
پ ن : به مناسبت روز تولد استاد، برای اولین بار تمبر یادبودی منتشر شده است که از فردا قابل فروش در تمام مراکز پستی خواهد بود.( تصویر بالا)
پ ن : جشن توسط بنیاد رودکی ومرکز موسیقی بتهوون برگزارگردیده بود، یک وقت خدایی ناکرده فکر نکنید کار معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود.آنها از این کارها نمی کنند، قبل ترها خوب ختم می گرفتند که به شکر خدا این روزها ختم گرفتن هم شده است خط قرمز و کارغیر مجاز.
پ ن : کاش عزت سیاست ایران هم زنده بود وحق حیات سیاسی داشت تا جشنی هم برای او به مناسبت زادروزش برگزار می شد. نه اینکه در مراسم تشییع اش ، هاله ی نازنینش را به رسم هدیه ، همجوار با پدر، به آغوش خاک روانه کنند. کاش .....
ارسال یک نظر