۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

یافت می نشود گشته ایم ما ..........


تمام داروخانه های تهران را گذاشته ام زیر پا برای پیدا کردن نخ دندان oral B.
می گویند : دیگر نیست . پیدا نمی شود. وارد نمی کنند. شرکت واردکننده اش تعطیل شده . نمایندگی اش را جمع کرده اند. دیگر نمی آید. مشابه چینی اش را داریم . تخمش را ملخ خورده . مگر خبر ندارید که تحریم هستیم ؟ و ......
هرکدام هم یک مارک جدید را ، با آب و تاب فراوان که : بهتر از آن است و با کیفیت تر است و این با آن فرق می کند و شرکت وارد کننده ی این چیزدیگری است و کارخانه سازنده اش تحت لیسانس فلان شرکت انگلیسی است و تائیدیه بهداشتی فلان مرکز بهداشتی آلمان را دارد و ......، پیشنهاد می دهند. تک تک شان هم یک شب بیشتر میهمان دندان هایم نشده اند وتا آمده اند دست نوازشی بکشند بر سرآن ها، زده اند دک و دهانم را کرده اند خونین و مالین .
مینا وارکید واطلس وصدف ومروارید ومهتاب و ..... را چیده ام روی سینی شیشه ای مقابل آینه دستشویی و با حسرت یک نخ دندان خوب و با رویایoral B  نازنین، هر شب دندانهایم را مسواک می زنم با حرص و در دل، لعن و نفرین می کنم به هر آن کس که مملکت را به این وضع انداخته.
می گویم : دکتر تقصیر من چیست  که فاصله دندان هایم از همدیگر کم است و به هم نزدیکند و لثه هایم هم حساسند و به جز این نخ دندان ظریف، هیچ نوع دیگری با آن سازگار نیست .
می خندد و می گوید : تقصیر تو نیست ، تقصیر هفتاد و چند میلیون انسانی است که فکر می کنند دارند در این مملکت زندگی می کنند. 
راست می گوید ، یک نخ دندان ناقابل نمی توانیم تولید کنیم، سنگ قبراز چین وارد می کنیم، آنوقت این مردک آمده می گوید همه چیزمان در دنیا اول است و بهترین تکنولوژی وعلم وفناوری و ......مال ماست. 
ارسال یک نظر