۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

هنوز هم رای من کو ؟؟؟؟؟


 در یکی از کوچه های فرعی منتهی به میدان انقلاب ، روی یک دیوارآجری، با خط زیبایی به رنگ سبز نوشته : رای ما ، آقای مهندس میرحسین موسوی .
دقیق که می شوی می بینی خط و نگارش نوشته چه آرامش و حوصله ای در دلش دارد ، معلوم است آنکه این را نوشته، دلش قرص بوده برای رایی که می خواسته در صندوق بیاندازد .
یاد ندا می افتم و سهراب و ده ها دل قرص دیگر و سرخی رد خونی که روز 30 خرداد از تعقیب و گریز بچه ها در کف خیابان های منتهی به میدان انقلاب به جا مانده ، می نشیند در یادم  و تنم می لرزد از دل هایی که دیگر قرص نیست.
ارسال یک نظر