۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

آلزایمر....


- یادم بنداز فردا چیزی را یاد کسی بندازم .
- من : !!!!
- یعنی از من جرجیس تر نبود در یادآوری ؟؟؟
ارسال یک نظر