۱۳۹۴ فروردین ۲۶, چهارشنبه

شش ساله شدم ....

خاله ، دیروز تو مهد ناهید جون می گفت : وقتی شش ساله بشین دندون هاتون شروع می کنند به ریختن. یعنی از فردا دونه دونه دندون های پیرفرزانه هم می ریزن ؟ 
نه بابا ، چرا بریزن ، تازه تیزشون کردم . 

ارسال یک نظر