۱۳۹۴ فروردین ۶, پنجشنبه

شگون زایمان اول فروردین !!!

مسئول ارشد اتاق عمل و زایمان در یکی از بیمارستان های خصوصی بزرگ و معتبر تهران است .
می گوید: بعد از بیست سال کار،اولین باری بوده که مجبور شده زمان تحویل سال در بیمارستان باشد و نه در کنار خانواده . البته تا اینجای کار عجیب نیست، جالب اینجای کار است که چرا ؟؟؟
ظاهرا عده زیادی از خانم های دَم زایمان، چیزی شبیه دَم بخت، اصرار داشته اند که فرزندشان همزمان با تحویل سال یا حتما در روز اول فروردین به دنیا بیاید، چرا که  توصیه ی تعدادی رمال و فال گیر و کف بین بوده که این امر را خوش یمن دانسته اند و بخت نوگلان نورسیده را باز و طالع شان را بلند و فردای شان را روشن و روزی شان را فراخ و..... ، وهمین باعث شده صفی طولانی برای زایمان اول سال ( سزارینی ها ) تشکیل شود !!!!! و خستگی اش بماند به جان پرسنل زحمتکش و خدوم و فداکار، و صد البته پول دندان گیرش برای پزشکان محترمی که با دریافت یکی دو میلیون ناقابل اضافه بر مبلغ متداول ، وقت تحویل سال گرانقدرشان را فروخته اند به این مشتاقان خرافاتی عزیز، و بعد هم عین سیزده روز سال را می روند سفرهای نوروزی داخل و خارج به دنبال عشق و حال ، و می خندند به ریش این والدین خوشحال، البته همراه با هرچه کف بین و جن گیر و رمّال . 
اینجاست که می شود گفت : خُرَفا ، عُلَما ، پیوندتان مبارک.

پ ن : خدای ناکرده سوتفاهم نشود ، منظوراز خُرَفا همان طالع بینان محترم است و منظور از عُلَما ، اطبای نازنین هآآآآآآ. 
ارسال یک نظر