۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

دلتنگ ....

 دلتنگ را هیچ وقت ازهم جدا نکنید و ننویسید دل تنگ. بگذارید همه بفهمند که وقتی دلت تنگ می شود باید سفت بچسبی به تک تک خاطرات و هرگزهم رهایشان نکنی به هیچ قیمتی. 
ارسال یک نظر