۱۳۹۲ تیر ۲۶, چهارشنبه

بوی خوش قهوه .....

         یک دست جام باده و یک دست جعد یار 
             رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست   
ارسال یک نظر