۱۳۹۲ خرداد ۳۰, پنجشنبه

وداع .....

ای کاش می شد قاب تمام پنجره های جهان را در قاب دوربین ، قاب کرد . ای کاش ...

ارسال یک نظر