۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

قربانیان انتخابات .....

می گوید : ببین غلامعلی رجایی چه چیزهایی گفته در مورد استقبال مردم از آمدن هاشمی (+) ، و صفحه ی مونیتورش را می چرخاند سمت من.
" کسی می گفت از اردبیل به او تلفن زده و گفته اند : مردم به محض شنیدن خبر ثبت نام حاج آقا از شدت خوشحالی در شهر شیرینی پخش کرده اند. دیگری از ایلام می گفت : مردم در سنقر پس از شنیدن خبر، از خوشحالی به نام آیت الله  تعداد 18 راس گوسفند، در اسلام آباد 7 راس گوسفند، در کرمانشاه  2 راس گاو و 16 راس گوسفند قربانی کرده اند.
دوستی از اصفهان تلفن زد و گفت : مردم در شهر شادی می کنند و بعضی ها از فرط خوشحالی چراغ های ماشین های شان را روشن کرده  و بوق می زنند".
نگاهش می کنم و می گویم : درست است که از آمدن هاشمی خوشحالم بی آن که حتی هنوز تصمیم گرفته باشم که در انتخابات شرکت کنم یا نه، و اصلا به چه کسی رای بدهم، اما یک چیز را خوب می دانم و آن این که با این مردم جوگیر ، هیچوقت ، هیچ اتفاق متفاوتی در این کشور رخ نخواهد داد مگر در آمار قربانی !!!
ارسال یک نظر