۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

پایان زمستان ها مبارک باد....


SMSآمده
" گندم های هفت سین به گندم های آسیاب گفتند: قصه ی ما گرچه نان نداشت اما پایانی سبز داشت. پایان سال تان سبز و خرم باد."
و من Edit اش می کنم و برای دوستان می فرستم :
" گندم های هفت سین به گندم های آسیاب گفتند : قصه ی ما گرچه نان نداشت اما پایانی سبز داشت. پایان زمستان تان سبز و خرم باد."
و با خود فکر می کنم در طول تمام این سال ها که سنت های دیرین پا کرده اند توی کفش تکنولوژی نازنین و هر روز بیش از پیش می غلتند درآغوش مدرنیته ی مهربان، و ما یاد گرفته ایم که به جای بحرالطویل های طولانی ، یک Post با کلمات شمارش شده ی با حساب و کتاب بنویسیم در Wall صفحه ی Facebook مان وجای پاسخ های ادیبانه، یک Like بزنیم یا شکللک بگذاریم در Comment دونی دوستان، و به جای بهاریه های شاعرانه ی احساسی، چند جمله ی بی سرو ته به نام تراوشات ذهنی میهمان کنیم یاران را، و جای کارت تبریک های آغازِسال نوِ گل و پرنده و منظره ی بهاری در شکل های دو بعدی و سه بعدی و اکلیل خورده ی برّاق کتابفروشی آقای مکی در بازار قیصریه ، ایمیل و SMS عارفانه و شاعرانه با متن هایی از کوروش و داریوش و خشایار بزرگ، و ایران و خون آریایی و مرز پرگهر و کتیبه باستانی و لوح گلی و سنگ نبشته ی پارسی، و می و ساقی و یار و ساغرِشکسته، تعارف کنیم به هم، این پیامک اولین است که به جای تبریک برای آغاز، از پایان خوش می گوید.
با امید به پایانی روشن و سپید بر تک تک این شب های سیاه ، و با آروزی پایانی سبز برهرچه زمستانِ این روزهای تاریک و سرد.
روزهای نوِ نوروز  92  مبارک تان باد. 
ارسال یک نظر