۱۳۹۱ اسفند ۱۱, جمعه

مردان بی ادعا .....

مردان بی ادعایی که ، شرافت و غیرت و شجاعت شان ، ادعای پوچ عده ای بی شرافت و بی غیرت و ترسو شده است این روزها.

ارسال یک نظر