۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه

جنگ های نرم و گرم ....

از طرف واحد آموزش شرکت، لیست دوره های آموزش مجازی را فرستاده اند در کارتابل هر کدام از پرسنل جهت انتخاب. یکی از دوره های چشم و دهان پرکن تحت عنوان " جنگ نرم ، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن " است .
به همکارم می گویم این دوره باید جالب باشد، می خواهم بدانم چه چیزی برای گفتن دارد. معمولا یک هفته بعد از ثبت نام دوره شروع می شود. و می بایست به صورت آنلاین در کلاس حاضر شد و گوش دل سپرد به افاضات استاد ارجمند.
روز موعود، کلاس مجازی به دلیل آلودگی هوا تعطیل است. آنلاین آن روز حواله می شود به چندروز بعد آنلاین. در روز تعیین شده شبکه دچار مشکلات عدیده شده و از صبح علی الطلوع اداری، اینترنت شل کن سفت کن درآورده و هی چشمک می زند و عشوه می آید و کرشمه می نماید. در نتیجه آن روز هم وصال معشوق میسر نمی گردد. دو روز بعد ، ظاهرا طالع سعد سعد است و هیچ قمری هم در آغوش هیچ عقربی نخسبیده، که صدای دلنشین استاد نازنین کاملا آنلاین، منقطع و بریده بریده و با سرعت نورآسای اینترنت، دقیقه ای یک بار به گوش می رسد، طوری که سایبر گره می خورد به هویت دینی و تهاجم به هویت ملی .
القصه نتیجه ی افاضات شنیده و نشنیده می شود یک فایل pdf  جهت مطالعه و حضور در امتحان آنلاین که خوشبختانه به واسطه مرخصی استحقاقی و عدم حضور اینجانب در روز امتحان، این وظیفه ی خطیر محول می گردد به همکار محترم که با یک تقلب جانانه و شیک اینترنتی از جانب بنده و خودشان به سوالات مجازی پاسخ می دهند و نمرات برتری نیز کسب می نمایند.
ما که نه از دوره چیزی آموختیم و نه از تقلب سر امتحان، که به جدّ می توان گفت یکی از عوامل اصلی آموزش و یادگیری به حساب می آید. البته به این راحتی ها هم دست بردار نبودیم و pdf  مربوطه را پرینت گرفته ایم برای مطالعه در یک وقت مناسب تا شاید از عمق نظرات آقایان جنگجوی نرم سردرآوریم با این امکانات آنلاین موجودشان ، که البته آن هم بعید می دانم که هم بصیرت می خواهد که ما نداریم و هم اعصاب که آن هم یوخدی اصلا و ابدا.
ارسال یک نظر