۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

نیاز به .....

سال 1368 : نظام به هاشمی ها نیاز دارد.

سال 1376 : نظام به ناطق نوری ها نیاز دارد ، هرچند در اثر یک اشتباه شگرف ، خاتمی که اصلا هم مورد نیاز نظام نیست  و تازه مخلّ ِ آسایش نظام هم هست ، می نشیند سرجای او.

سال 1384 : نظام به احمدی نژادها نیاز دارد.

سال 1391 : نظام به مرتضوی ها نیاز دارد.

و ....

آیا کسی می داند در گذر این سال ها، چه اتفاقی برای نظام افتاده است که نیازش از یک آدم سیّاس و مصلحت اندیش و سرد و گرم چشیده ای که از یاران نزدیک امام به حساب می آید و همواره یک پای ثابت و استوار جمهوری اسلامی از لحظه ی تولد تاکنون بوده است ، می رسد به آدم گمنام و ناشناس و دروغگویی با چند پرونده ی مشکوک در استانداری اردبیل و شهرداری تهران و از آنجا سرریز می شود در باتلاق متعفنی از گرفتن ها و بستن ها و کشتن ها و تجاوزها و جنایت ها در دادگاه  مطبوعات و زندان اوین و سوله ی کهریزک. 
آیا کسی می داند؟؟؟  
ارسال یک نظر