۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

ما و دیوارهای بلند بی اعتمادی .....درس هایی از زلزله ی اهر و ورزقان
·      ایران مردمانی دارد غیرقابل پیش بینی که در اوج بی تفاوتی ها، لختی ها، بی انگیزگی ها، و در اوج نامهربانی ها، خودخواهی ها و منم منم ها، و در اوج زیر پا خالی کردن ها، برای هم پاپوش دوختن ها و چشم در چشم هم دراندن ها، و در اوج منفعت خواهی ها، دیگر کوچک شمردن ها وغیر خود ندیدن ها، ناگهان می شوند پرانگیزه ترین ها، مسئول ترین ها، مهربان ترین ها، ایثارگرترین ها، فداکارترین ها، بخشاینده ترین ها، و چنان از خودِ خود می گذرند که غیر خود هم می شود خویشتنِ خویش، وقتی حتی در تصورشان، کسی آن دوردست ها ناله می کند: به دادم برسید.
·     ایران دولتمردانی دارد که به باور خویش در اوج اقتدار ، شکوه ، اعتلا و محبوبیت مردمی ، و نمایش بی وقفه ی مردم خواهی و مردم دوستی، و القای حس باورپذیری ساده زیستی و بی رنگی و سفره با سفره ی بی چیزان گستردگی ، کوچکترین ، حقیرترین ، بی ریشه ترین ، ترسوترین ، بی مسئولیت ترین و تنهاترین دولتمردان جهانند که به همان میزان که فریاد شجاعت برمی آورند از سایه ی خود نیز می ترسند و به همان اندازه که شعار مردم سالاری سر می دهند از مردم گریزانند و در روزهایی که می بایست مرهم زخم پیرزنان و کودکان و پیرمردان محروم و دورمانده از دروازه های کاخ هاشان شوند ، لباس اِحرام به تن می کنند و.به ضیافت شیطان می روند و گوش هاشان را پنبه می کنند برای نشنیدن ناله ی کسی که از دوردست ها فریاد می کند : به دادم برسید.
·        و ایران کشوری است که نه تنها جغرافیایش زلزله خیز است و تاریخش زلزله ستیز، بَل میان مردمان و دولتمردانش نیز، چندی است زلزله ای عظیم رخ داده به قدرت هزاران ریشتر، به گونه ای که تمام پل های ارتباط ، سد های اعتماد، جاده های مهربانی و کوچه های آشنایی فروریخته و این وسط ، تنها، مانده مردمی که هنرمندان و ورزشکارانش خیلی خیلی خیلی بیشتر اعتبار و احترام و حرمت دارند و یک تار موی شان خیلی خیلی خیلی بیشتر می ارزد به تمامی بوق و کرناهای اقتدار و اعتلا و زورمداری دولتمردانش.
آقایان محترم، اگر به فرض محال که محال نیست، فردا روزی در این مرزو بوم ، انتخاباتی برپا شود عادلانه، که پیش درآمدش مردمش را رغبتی پدید آورده باشد برای مشارکت در آن، هیچ به گوش هاتان شک نکنید از شنیدن صدای اعتراض روستا زادگان دِه کوره های محروم دورترین نقاط اهر و ورزقان که بی داشتن هیچ ماهواره و اینترنتی، شک کرده باشند به نتایج انتخاباتی که رای پرویز پرستویی و کریم باقری اش چندین برابر محمود احمدی نژاد و باقر قالیباف بوده است و نتایج اعلام شده اش 63 % به نفع رقیب بازنده با ادعای صورت نگرفتن هیچ تقلب و هیچ کودتایی.
نه تنها شک نکنید که آماده هم باشید لطفا.
ارسال یک نظر