۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

برای بعضی ها، شرافت کیلویی چند ؟؟؟

میرحسین را در میان انبوه جمعیت روز 25 خردادِ میدان آزادی نشان می دهد و می گوید : چه اشتباهی کرد این مرد. اگر آن همه فتنه نمی کرد و ساکت می ماند وروی حرف بزرگ ترها حرف نمی زد و کوتاه می آمد، می توانست حالا که ماهیت احمدی نژاد برای همه روشن شده، دوباره کاندیدا شود و صد درصد رای بیاورد و این دوره رئیس جمهور شود و آن وقت اهدافش را پیش ببرد. 
خیره نگاهش می کنم و می گویم ، آنوقت ، اولا، تکلیف نظر من به نظر ایشان چه می شد ؟ ثانیا ، بصیرت ها کجا می رفت ؟ ثالثا ، آن صد درصد رای را کدام مردم دوباره به ایشان می دادند ؟ و آخر اینکه ، این مملکت مگر چند تا محمد باقر قالیباف و محسن رضایی لازم دارد ؟ همین ها که هستند بس نیست ؟
ارسال یک نظر